Имаш нужда от помощ?
0892 604444

Меню
Меню

Купи на лизинг

Techno-Shop.bg предлага на своите клиенти бърз и лесен начин да закупят желаната стока на кредит, с различни периоди на разсрочване. На кредит може да се закупи техника с цена не по-малка от 150 лева с ДДС.

Какво е необходимо да направите, за да получите стоката на кредит?

Трябва да кандидатствате за стоки на кредит по един от двата начина: Онлайн, чрез сайта или на номер 0896804444

Онлайн кандидатстване за потребителски кредит

Условия за кредитиране

За целеви кредит могат да кандидатстват:

Физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи.

ОДОБРЕНИЕ от 5 минути до 15 минути

СРОК от 3 месеца до 36 месеца

РАЗМЕР от 150 лева до 7 500 лева

Процедура - Онлайн кандидатстване

Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране са следните:

1.      Избирате стоката /стоките, която искате да закупите на изплащане. На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.

2.      Попълвате форма със необходимите данни.

3.      Трябва да сте запознати и да приемете Общите условия за онлайн покупка.

4.      След потвърждаване на цялата информация по поръчката Ви  изпращаме всички въведени данни към избраната Банка.

5.      В рамките на един час ( в работно време на Банката) искането Ви ще бъде разгледано и ще бъдете осведомен за становището.

6.      Наш служител ще се свърже с Вас на посочените  телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.

7.      Инструкции - подписване и връщане на документи от клиента към търговеца

a)      Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

b)      Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни.  Собственоръчно вписва  „Вярно с оригинала!", датата и се подписва.

c)      Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие - ако кредита е защитен и фактура.

Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ".

Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 7 - клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ"

Страница 7 - вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ".

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие

„Възложител" в договора за възлагане - подпис на клиента

„Застрахован кредитополучател" на едно или две места, в зависимост от   вида на защитата - подпис на клиента

Фактура – с плащане по банков път!

Получател: подпис на клиента

d)      След като попълните и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка  за пропуск или грешки.

e)      За клиента остава:

Екземпляр на договора за потребителски кредит

Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

Оригинална фактура

f)       Куриерът трябва да върне към  нас следния набор от документи:

Искане - подписана декларация за потребителски кредит

Договор за потребителски кредит - подписан

Копие от личната карта на клиента - подписано, вярно с оригинала

Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен - подписан.

Копие от фактура - подписана

Други документи, ако предварително са били изискани такива - подписани.

Сравнение на продукти