Добре дошли в нашия магазин!
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Категории

0

123456

Акордеонни категории

Общи условия

Условия за използване на Сайта - www.techno-shop.bg


     За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. techno-shop.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

     Информацията е предоставена от "Здравкомерс-04" ООД за удобство и може да се променя без предизвестие. " Здравкомерс-04" ООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. "Здравкомерс-04" ООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. "Здравкомерс-04" ООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.


     Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от techno-shop.bg. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с "Здравкомерс-04" ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта: techno-shop.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, techno-shop.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


     Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Techno-shop.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Уредите се доставят от куриер,  до входната врата на сградата, чийто адрес е посочен като такъв за доставка.

     Обявените цени в сайта, важат само при покупка онлайн от електронния магазин.


     При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на techno-shop.bg или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Здравкомерс-04" ООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.


     С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване techno-shop.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

   

     Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

- Ако е опакована и опаковката й не е отваряна (транспортната опаковката на самата пратка може да бъде отваряна);

- Придружена е от  цялата съпътстваща документация - гаранционна карта, касов бон или разписка за пощенски паричен превод  (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.

- По нея или по опаковката й няма механични повреди.

     За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:

- Да посочи своя банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената цена на стоката;

- Да съгласува със служител на "Здравкомерс-04" ООД адреса, на който да бъде върната.

     Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

     До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Здравкомерс-04" ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

     Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на "Здравкомерс-04" ООД в присъствието на други двама служители, като се издава протокол. Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 30 дни "Здравкомерс-04" ООД превежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред. Възстановяване на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 30 дни след получаването и прегледа на стоката.

    "Здравкомерс-04" ООД запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.

ЗАЯВЛЕНИЕ за връщане или замяна на стока

     Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко- продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

     Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.

 

     Предвид използването на Сайта на techno-shop.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, techno-shop.bg  има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

     Използвани "бисквитки" от нашия сайт:

* WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца

* PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца

* PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изкачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни

* PCODE: Позволява свързане към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни

* PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни

* MIPHPF_SESSION<номер>: Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузерна сесия

 

Защита на личните данни.

Администратор на лични данни

"Здравкомерс-04" ООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № : 279029

 

        С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.

ИНФОРМАЦИЯ

          

 

        

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

       

Посетете Techno-shop.bg в ShopMania