Добре дошли в нашия магазин!
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Категории

0

123456

Акордеонни категории

Общи условия

Условия за използване на Сайта - www.techno-shop.bg


     За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. techno-shop.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

     Информацията е предоставена от "Здравкомерс-04" ООД за удобство и може да се променя без предизвестие. " Здравкомерс-04" ООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. "Здравкомерс-04" ООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. "Здравкомерс-04" ООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.


     Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от techno-shop.bg. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с "Здравкомерс-04" ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта: techno-shop.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, techno-shop.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


     Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Techno-shop.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Уредите се доставят от куриер,  до входната врата на сградата, чийто адрес е посочен като такъв за доставка.

     Обявените цени в сайта, важат само при покупка онлайн от електронния магазин.


     При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на techno-shop.bg или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Здравкомерс-04" ООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.


     С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване techno-shop.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.


   В случай, че КЛИЕНТЪТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

При получаването на стоката, КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

  • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка и с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и с документите, които го придружават).
  • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя.
  • Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако това е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.
  • Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.
  • Потребителят няма право на отказ от осъществена продажба в случаите, когато поради разопаковането на уреда или неговото изпробване възникват проблеми, свързани с хигиената или защитата на здравето. Такива са случаите при покупка на стоки като мултикукъри, фритюрници, уреди за готвене на пара, прахосмукачки, диспенсъри за вода и еспресо кафемашини,  както и при покупка на уреди за лична хигиена (например електрически самобръсначки или електрически четки за зъби).

     Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

- Ако е опакована и опаковката й не е отваряна (транспортната опаковката на самата пратка може да бъде отваряна);

- Придружена е от  цялата съпътстваща документация - гаранционна карта, касов бон или разписка за пощенски паричен превод  (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.

- По нея или по опаковката й няма механични повреди.

     За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:

- Да посочи своя банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената цена на стоката;

- Да съгласува със служител на "Здравкомерс-04" ООД адреса, на който да бъде върната.

     Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

     До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Здравкомерс-04" ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

     Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на "Здравкомерс-04" ООД в присъствието на други двама служители, като се издава протокол. Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 30 дни "Здравкомерс-04" ООД превежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред. Възстановяване на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 30 дни след получаването и прегледа на стоката.

    "Здравкомерс-04" ООД запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.

ЗАЯВЛЕНИЕ за връщане или замяна на стока

     Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко- продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

     Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.

 

     Предвид използването на Сайта на techno-shop.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, techno-shop.bg  има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

     Използвани "бисквитки" от нашия сайт:

* WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца

* PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца

* PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изкачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни

* PCODE: Позволява свързане към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни

* PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни

* MIPHPF_SESSION<номер>: Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузерна сесия

 

Защита на личните данни.

Администратор на лични данни

"Здравкомерс-04" ООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № : 279029

 

        С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.

ИНФОРМАЦИЯ

          

 

        

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

       

Посетете Techno-shop.bg в ShopMania