Добре дошли в нашия магазин!
BG
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Филтри

Общи условия

Условия за използване на Сайта - www.techno-shop.bg


     За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. techno-shop.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

     Информацията е предоставена от "Здравкомерс-04" ООД за удобство и може да се променя без предизвестие. " Здравкомерс-04" ООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. "Здравкомерс-04" ООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. "Здравкомерс-04" ООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.


     Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от techno-shop.bg. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с "Здравкомерс-04" ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта: techno-shop.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, techno-shop.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


     Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Techno-shop.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Уредите се доставят от куриер,  до входната врата на сградата, чийто адрес е посочен като такъв за доставка.

     Обявените цени в сайта, важат само при покупка онлайн от електронния магазин.


     При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на techno-shop.bg или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Здравкомерс-04" ООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.


     С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване techno-shop.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

   

     Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

- Ако е опакована и опаковката й не е отваряна (транспортната опаковката на самата пратка може да бъде отваряна);

- Придружена е от  цялата съпътстваща документация - гаранционна карта, касов бон или разписка за пощенски паричен превод  (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.

- По нея или по опаковката й няма механични повреди.

     За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:

- Да посочи своя банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената цена на стоката;

- Да съгласува със служител на "Здравкомерс-04" ООД адреса, на който да бъде върната.

     Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

     До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Здравкомерс-04" ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

     Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на "Здравкомерс-04" ООД в присъствието на други двама служители, като се издава протокол. Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 7 дни "Здравкомерс-04" ООД превежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред. Възстановяване на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 дни след получаването и прегледа на стоката.

    "Здравкомерс-04" ООД запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.

ЗАЯВЛЕНИЕ за връщане или замяна на стока

     Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко- продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

     Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.

 

     Предвид използването на Сайта на techno-shop.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, techno-shop.bg  има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Защита на личните данни.

     Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на techno-shop.bg  при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от techno-shop.bg  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от techno-shop.bg  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в дружеството. Techno-shop.bg  изрично уведомява Потребителя,че с цел правилното функциониране на програма 

Администратор на лични данни

"Здравкомерс-04" ООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № : 279029

 

        С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.

Върни До Горе