ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА 2% ЗА ВСИЧКИ УРЕДИ С МАРКА ЕЛДОМ

Въведи код: ELDOM2

Вземи допълнителнителна 2 % отстъпка. Въведи код ELDOM2 преди да завършиш своята поръчка.

Кодът е валиден от 04.04.2019 г. до 20.04.2019 г. вкл.

Добре дошли в нашия магазин!
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Категории

0

123456

Акордеонни категории

ПРОМО

LIEBHERR ПРОМОЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ ПРЕЗ АПРИЛ С  5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

 

 • CN 4313 – 859 лв. от 899 лв.

 

 • CNel 4313 – 899 лв. от 969 лв.

 

 • CTP 2921 – 599 лв. от 639 лв.

 

 • CTel 2931 – 649 лв. от 699 лв. - НОВ МОДЕЛ

 

 • T 1404 – 369 лв. от 389 лв.

ПРОМОЦИЯ LIEBHERR - ПРОМО ЦЕНИ + 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ от АПРИЛ (5)

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА ТУК

 

winksmileysmileysmileysmileywinksmiley

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРОДУКТ ТУК

ПРАХОСМУКАЧКИ PHILIPS с 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.12.2019 (52)

CashВack-премия до 150 лв.

периода от 22 февруари – 30 юни 2019г.

Промоцията важи за изброените в таблицата по-долу уреди, закупени от магазини или търговци на територията на Република България и/ или онлайн магазини, оперирани от български юридически лица, и в експлоатация на територията на Република България.

 

Промоционални продукти и премии:

Модел

 

Премия в лв. с ДДС

WTY887W6

Сушилня

150

WTW85540EU

Сушилня

150

WTW85590BY

Сушилня

150

WTW876WBY

Сушилня

150

WTW85551BY

Сушилня

150

WTW85550BY

Сушилня

150

WTW85491BY

Сушилня

100

WTW85461BY

Сушилня

100

WTW87463BY

Сушилня

100

WTM85251BY

Сушилня

100

WTR85V90BY

Сушилня

100

WTR85V10BY

Сушилня

100

WTR85V00BY

Сушилня

100

WTH83000BY

Сушилня

100

*CashBack-премия се изплаща само по банков път след регистрация на www.promotion-bshhome.bg до 4 седмици от датата на покупка. Важи за избрани модели, които са публикувани на www.promotion-bshhome.bg

*Необходима е само регистрация с приложено копие на покупния документ до 4 седмици от датата на покупка на https://promotion-bshhome.bg/ .

 

Условия за участие в промоцията „CashBack” на Bosch

 

1. Организатор

 • Тази промоция се организира от БСХ Домакински уреди България  ЕООД,  София, бул. Черни връх 51Б, Бизнес Център ФПИ („Организатор“).
 • Осъществяването на промоцията се извършва от упълномощената за целта от Организатора Агенция Маркетингови комуникации ЕООД, ул. Пиротска 5, ет. 3, офис 18 („Агенция“).

 2. Право на участие

 • Право на участие имат пълнолетни физически лица с местожителство в България.
 • На участие нямат право:
  • служители, ръководни кадри и представители на Организатора и свързаните с него дружества, както и упълномощени от Организатора консултанти и рекламни агенции;
  • доставчици и клиенти на Организатора, както и техните служители, ръководни кадри и представители и свързаните с тях дружества, както и упълномощени от доставчици и клиенти консултанти и рекламни агенции;
  • на участие нямат право също така съответно членовете на семействата и домакинствата на посочените в тази точка 2.2. групи лица.

 3. Предмет на Промоцията

 • Промоцията важи за изброените в таблицата по-долу уреди („промоционален уред“), закупени от магазини или търговци на територията на Република България и/ или онлайн магазини, оперирани от български юридически лица, и в експлоатация на територията на Република България.

3.2. Участникът получава за един нов промоционален уред, закупен в периода от 22.02. до 30.06.2019г. („Промоционален период“), след представяне на копие от покупен документ, в който е посочен българският данък добавена стойност, следната премия за промоционален уред („премия“). За валидна се счита датата на закупуване.

Модел

Наименование

Премия в лв. с ДДС

WTY887W6

Сушилня

150

WTW85540EU

Сушилня

150

WTW85590BY

Сушилня

150

WTW876WBY

Сушилня

150

WTW85551BY

Сушилня

150

WTW85550BY

Сушилня

150

WTW85491BY

Сушилня

100

WTW85461BY

Сушилня

100

 

WTW87463BY

Сушилня

100

WTM85251BY

Сушилня

100

WTR85V90BY

Сушилня

100

WTR85V10BY

Сушилня

100

WTR85V00BY

Сушилня

100

WTH83000BY

Сушилня

100


Изпащането на Премията се извършва от Агенцията чрез банков превод на посочената от участника сметка. Изплащането се извършва най-късно шест (6) седмици, след като изцяло попълнените данни за участие, регистрирани в съответния срок, постъпят в Агенцията съгласно точка 4. Участие в промоцията

 • За да участва в промоцията, участникът трябва:
  • да е закупил Промоционалния уред в  рамките  на  Промоционалния  период  от  търговец и
  • да регистрира    Промоционалния    уред    на    https://promotion-bshhome.bg като попълни изцяло регистрационната форма за участие в промоцията, както и
  • да приложи копие на покупния документ за закупения Промоционален уред при регистриране, най-късно до 4 седмици от датата на покупка.
 • С участието си в Промоцията участникът се съгласява с условията за участие. След постъпване на документите за участие участникът получава от Агенцията потвърждение за тяхното получаване. Агенцията има право да се свърже с участника при въпроси относно провеждането на Промоцията.
 • Правото на Премия може да бъде заявено само еднократно за уред участващ в промоцията. Извършва се проверка на регистрираните продуктови данни и повече от една регистрация на уред участващ в промоцията, чрез предоставяне на различни адресни данни или няколко адреса, както и други манипулативни действия, водят до незабавното изключване на участника от Промоцията.
 • Като производител на качествени маркови продукти ние издаваме необвързващи ценови препоръки за нашите уреди. Въпреки това ние не влияем по никакъв начин върху цените на препродажбата на нашите търговци на дребно. Бихме искали да ви помолим да заличите цените в фактурата (например с молив), преди да ни изпратите електронно копие на фактурата си.

 5. Изплащане на Премията

 • При грешки в банковите данни на участника, той няма право на повторен банков превод.
 • Правото на изплащане на Премията не е прехвърляемо. Изключва се изплащане в брой или в непарични средства.

 6. Потребителско име

 • Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 • Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.
 • Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

 7. Защита на лични данни

 • Преди да попълните регистрационната форма за участие в промоцията, следва да се запознаете с информацията, предоставена тук.
 • За да участвате в промоцията следва да сте изразил изрично съгласие предоставените от Вас данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора и от Агенцията.
 • Телефонният номер ще бъде използван само при евентуални въпроси в рамките на Промоцията (напр. при проблеми с възстановяване на част от покупната цена.
 • Всеки Участник има право да заяви промяна на данните на профила си или неговото заличаване.
 • Организаторът като администратор на личните Ви данни, както и Агенцията като обработващ на тези данни се задължават да ги обработват в съответствие Регламент (ЕС)

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и в съответствие с българския Закон за защита на личните данни.

 • Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на Участниците, за промоции, организиране на томболи и за статистически цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено преди попълване на регистрационната форма за участие.
 • Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в промоцията и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното съгласие на Участника;
  • информацията е изискана от държавни органи в изпълнение на задължение на Организатора, установено в нормативен акт и при спазване на законово установените процедури;
  • други, посочени в закона случаи.
 1. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност да оттегля съгласието си във връзка с обработването на личните си данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие преди неговото оттегляне.
 • В случай, че Организаторът реши да обработва предоставените от Участника лични данни за цели, различни от тези, за които са събрани, той се задължава да го информира за тази друга цел.

 9. Други

 • Организаторът си запазва правото да променя, допълва или прекратява предсрочно тази Промоция без предварително известие и без промяна на Премията.
 • За всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

ПРОМОЦИЯ BOSCH CashВack-премия до 30.06.2019 (4)

Важи за модели: LR8 S1 S AQ и NCAA 55*

Период на промоцията: 08.04 - 08.05.2019 г.

*За да е валидна вашата допълнителна гаранция напълно безплатно, трябва да регистрирате закупения уред на интернет страница www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката.

4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ХЛАДИЛНИЦИ INDESIT ДО 08.05.2019 (2)

Само през април - вземи хлебопекарна Tefal с подарък кухненска везна!

ВАЖИ ДО 30.04.2019 ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ПРОМОЦИЯ TEFAL ХЛЕБОПЕКАРНА С ПОДАРЪК КУХНЕНСКА ВЕЗНА ДО 30.04.2019 (2)

 

Уважаеми клиенти,

Тека България Ви подарява допълнителни 2 години гаранция за всеки закупен електроуред до 30.09.2019 г. от дистрибуторската мрежа. По този начин Вие получавате 5 години гаранция за Вашия нов електроуред.

За да получите допълнителната гаранция, е необходимо да регистрирате уреда си до 30 дни от закупуването му.

Регистрацията може да се извърши чрез:

- на телефона : 0700 10 218 – национален телефон за цялата страна

- на линк: http://bgs.bg/teka1/promoadd.php

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

Условия:

 

1) Допълнителната гаранция e валидна на територията на Република България.

 

2) Предоставената допълнителна гаранция не променя Вашите права по закон .

 

3) За да получите допълнителната гаранция от 2 години, трябва да регистрирате закупения уред на http://bgs.bg/teka1/promoadd.php или да се обадите на национален телефон 0700 10 218.

 

4) Данните, които трябва да предоставите са: дата и търговски обект на закупуване, вида на уреда и неговия сериен номер. Серийният номер започва с SN и се намира на продуктовия стикер върху уреда, както и на стикера, поставен на кашона.

 

5) Когато регистрирате успешно Вашия уред, системата ще Ви генерира сертификат с индивидуален номер, който Вие трябва да запишете на гаранционната карта или да принтирате и прикачите към гаранционната форма.

 

6) Допълнителната Гаранция се признава при предоставяне на индивидуалния генериран код от системата за регистрация и платежен документ за покупката.

 

7) При загуба на гаранционна карта или идентификационен код е необходимо да се обадите на тел: 0700 10 218 и да предоставите серийния номер. Оставащия период на Вашата гаранция можете да проверите на телефон: 0700 10 218, като предоставите серийния номер на уреда.

 

8) Допълнителната гаранция се покрива от същите условия, както и в оригиналната гаранционна карта, придружаваща уреда.

 

Всеки продукт може да се регистрира само веднъж.

ПРОМОЦИЯ TEKA - 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ на всички електроуреди до 30.09.2019 (121)

 

 

Всички уреди включени в промоцията ТУК

 

 

Условия за регистриране на гаранцията - ТУК

smiley smiley  smiley  smiley smiley

Период на промоцията:

1 февруари - 30 април 2019 г.

ПРОМОЦИЯ ELECTROLUX - УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ С 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 30.04.2019 (4)

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА ТУК

 

winksmileysmileysmileysmiley

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРОДУКТ ТУК

ЮТИИ С ПАРЕН ГЕНЕРАТОР PHILIPS с 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.12.2019 (15)

Акцията с удължена гаранция 5 години на прахосмукачки Gorenje G-FORCE с контейнер или торбичка, е валидна в периода 15.03-31.05.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Пълни условия ТУК

Задължителна регистрация ТУК

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПРАХОСМУКАЧКИ GORENJE G-FORCE ДО 31.05.2019 (8)

Акцията с удължена гаранция 5 години на избрани модели готварски печки, е валидна в периода 01.04-31.05.2019 г., или до изчерпване на количествата. Пълни условия и задължителна регистрация на www.gorenje.bg.

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

 

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ GORENJE ДО 31.05.2019 (20)

Акцията с удължена гаранция 5 години на перални машини GorenjeW aveActive с капацитет 8 и 9 кг, е валидна в периода 01.04-31.05.2019 г.,и ли до изчерпване на количествата. Пълни условия и задължителна регистрация на www.gorenje.bg. 

УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПЕРАЛНИ МАШИНИ GORENJE ДО 31.05.2019 (10)

Акцията с удължена гаранция 5 години на избрани фурни за вграждане, е валидна в периода 01.04-30.04.2019 г., или до изчерпване на количествата. Пълни условия и задължителна регистрация на www.gorenje.bg.

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ФУРНИ за ВГРАЖДАНЕ GORENJE ДО 30.04.2019 (10)

Акцията с удължена гаранция 5 години на избрани модели хладилници Gorenje, е валидна в периода 01.04-31.08.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Пълни условия и задължителна регистрация на www.gorenje.bg.

УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ХЛАДИЛНИЦИ GORENJE ДО 31.08.2019 (19)

Важи за модел: NLM11 925 WW A EU*

Период на промоцията: 08.04 - 08.05.2019 г.

*За да е валидна вашата допълнителна гаранция напълно безплатно, трябва да регистрирате закупения уред на интернет страница www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката.

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПЕРАЛНА МАШИНА HOTPOINT ДО 08.05.2019 (1)

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПЕРАЛНИ МАШИНИ WHIRLPOOL 

Важи за модели: FWF 71253 и FWSF 61053*

Период на промоцията: 08.04 - 08.05.2019 г.

*За да е валидна вашата допълнителна гаранция напълно безплатно, трябва да регистрирате закупения уред на интернет страница www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката.

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПЕРАЛНИ WHIRLPOOL ДО 08.05.2019 (2)

Виж страхотните промоции и намаления на уреди с марка HANSA до 30.04.2019

smiley smiley smiley smiley smiley

 

 

 

ПРОМОЦИЯ HANSA до 30.04.2019 (18)

БНП Париба Лични Финанси предлага достъпен потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане.

Условия на предложението: Без лихва на 6 или 12 равни вноски, чрез използване на функционалността покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит, чрез откриване или използване на кредитна карта от нас. Предложението важи за съответно обозначените стоки в магазина и сайта www.techno-shop.bg

ЗА 6 МЕСЕЦА:

 • ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР LIEBHERR CNEL 4313
 • ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР LIEBHERR CN 4313

ЗА 12 МЕСЕЦА:

 • ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯТА

 

Посочените вноски се запазват само при коректно и навременно изплащане. За всяка допълнителна трансакция, неизпълнение на договора при активирана кредитна карта важат ГЛП, такси, ГПР, съгласно Договора за револвиращ кредит.

Срок на промоцията: от 04 април до 30 април 2019 г.

0% ЛИХВА НА ИЗБРАНИ СТОКИ с БНП Париба (133)

Филтри
«1»
Страница 1 от 1
«1»

ИНФОРМАЦИЯ

          

 

        

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

       

Посетете Techno-shop.bg в ShopMania