Добре дошли в нашия магазин!
ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 0896 80 44 44 * ТЕЛЕФОН ЗА ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДОСТАВКАТА 0896 66 89 75
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Категории

0

123456

Акордеонни категории

ПРОМО

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА ВСИЧКИ УРЕДИ AEG 

                               

Регистрация на гаранцията

                                        

Запознайте се с пълните условия

 

ПРОМОЦИЯ AEG с 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.12.2019 (153)

5 годишна гаранция за едри домакински уреди Bosch!

Акцията обхваща промоционални модели хладилници, фризери, комбинации хладилникфризер, фурни и плотове за вграждане, аспиратори, съдомиялни машини и свободностоящи печки с марка Bosch, закупени в периода от 15.05.2019г. до 31.12.2019г.

Гаранционни условия ТУК  ***

Списък на промоционални модели 

*ВАЖНО* За валидност на гаранцията е достатъчен оригинален покупен документ и Сертификат за гаранция, получен и отпечатан при регистрация на уреда на www.boschhome.bg/login.html , в рамките на 4 седмици след покупката. Пълните условия и повече информация за кампанията на www.bosch-home.bg или на тел. 0700 20 817.

 

ПРОМОЦИЯ BOSCH - 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ на едри домакински уреди до 31.12.2019 (144)

5-годишна гаранция на прахосмукачки с контейнер или с торбички, закупени в периода от 15.5.2019г. – 31.12.2019г.

*ВАЖНО* Търговската гаранция на уредите е за срок от 2 години. За да получите към нея допълнителни 3 години гаранция се изисква регистрация до 4 седмици от датата на покупка на www.bosch-home.bg. Условия на промоцията на www.bosch-home.bg или тел. 0700 20 817

ПРОМОЦИЯ BOSCH - ПРАХОСМУКАЧКИ С 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.12.2019 (47)

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА ТУК

 

winksmileysmileysmileysmileywinksmiley

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРОДУКТ ТУК

ПРАХОСМУКАЧКИ PHILIPS с 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.12.2019 (51)

CashВack-премия до 150 лв.

периода от 22 февруари – 30 юни 2019г.

Промоцията важи за изброените в таблицата по-долу уреди, закупени от магазини или търговци на територията на Република България и/ или онлайн магазини, оперирани от български юридически лица, и в експлоатация на територията на Република България.

 

Промоционални продукти и премии:

Модел

 

Премия в лв. с ДДС

WTY887W6

Сушилня

150

WTW85540EU

Сушилня

150

WTW85590BY

Сушилня

150

WTW876WBY

Сушилня

150

WTW85551BY

Сушилня

150

WTW85550BY

Сушилня

150

WTW85491BY

Сушилня

100

WTW85461BY

Сушилня

100

WTW87463BY

Сушилня

100

WTM85251BY

Сушилня

100

WTR85V90BY

Сушилня

100

WTR85V10BY

Сушилня

100

WTR85V00BY

Сушилня

100

WTH83000BY

Сушилня

100

*CashBack-премия се изплаща само по банков път след регистрация на www.promotion-bshhome.bg до 4 седмици от датата на покупка. Важи за избрани модели, които са публикувани на www.promotion-bshhome.bg

*Необходима е само регистрация с приложено копие на покупния документ до 4 седмици от датата на покупка на https://promotion-bshhome.bg/ .

 

Условия за участие в промоцията „CashBack” на Bosch

 

1. Организатор

 • Тази промоция се организира от БСХ Домакински уреди България  ЕООД,  София, бул. Черни връх 51Б, Бизнес Център ФПИ („Организатор“).
 • Осъществяването на промоцията се извършва от упълномощената за целта от Организатора Агенция Маркетингови комуникации ЕООД, ул. Пиротска 5, ет. 3, офис 18 („Агенция“).

 2. Право на участие

 • Право на участие имат пълнолетни физически лица с местожителство в България.
 • На участие нямат право:
  • служители, ръководни кадри и представители на Организатора и свързаните с него дружества, както и упълномощени от Организатора консултанти и рекламни агенции;
  • доставчици и клиенти на Организатора, както и техните служители, ръководни кадри и представители и свързаните с тях дружества, както и упълномощени от доставчици и клиенти консултанти и рекламни агенции;
  • на участие нямат право също така съответно членовете на семействата и домакинствата на посочените в тази точка 2.2. групи лица.

 3. Предмет на Промоцията

 • Промоцията важи за изброените в таблицата по-долу уреди („промоционален уред“), закупени от магазини или търговци на територията на Република България и/ или онлайн магазини, оперирани от български юридически лица, и в експлоатация на територията на Република България.

3.2. Участникът получава за един нов промоционален уред, закупен в периода от 22.02. до 30.06.2019г. („Промоционален период“), след представяне на копие от покупен документ, в който е посочен българският данък добавена стойност, следната премия за промоционален уред („премия“). За валидна се счита датата на закупуване.

Модел

Наименование

Премия в лв. с ДДС

WTY887W6

Сушилня

150

WTW85540EU

Сушилня

150

WTW85590BY

Сушилня

150

WTW876WBY

Сушилня

150

WTW85551BY

Сушилня

150

WTW85550BY

Сушилня

150

WTW85491BY

Сушилня

100

WTW85461BY

Сушилня

100

 

WTW87463BY

Сушилня

100

WTM85251BY

Сушилня

100

WTR85V90BY

Сушилня

100

WTR85V10BY

Сушилня

100

WTR85V00BY

Сушилня

100

WTH83000BY

Сушилня

100


Изпащането на Премията се извършва от Агенцията чрез банков превод на посочената от участника сметка. Изплащането се извършва най-късно шест (6) седмици, след като изцяло попълнените данни за участие, регистрирани в съответния срок, постъпят в Агенцията съгласно точка 4. Участие в промоцията

 • За да участва в промоцията, участникът трябва:
  • да е закупил Промоционалния уред в  рамките  на  Промоционалния  период  от  търговец и
  • да регистрира    Промоционалния    уред    на    https://promotion-bshhome.bg като попълни изцяло регистрационната форма за участие в промоцията, както и
  • да приложи копие на покупния документ за закупения Промоционален уред при регистриране, най-късно до 4 седмици от датата на покупка.
 • С участието си в Промоцията участникът се съгласява с условията за участие. След постъпване на документите за участие участникът получава от Агенцията потвърждение за тяхното получаване. Агенцията има право да се свърже с участника при въпроси относно провеждането на Промоцията.
 • Правото на Премия може да бъде заявено само еднократно за уред участващ в промоцията. Извършва се проверка на регистрираните продуктови данни и повече от една регистрация на уред участващ в промоцията, чрез предоставяне на различни адресни данни или няколко адреса, както и други манипулативни действия, водят до незабавното изключване на участника от Промоцията.
 • Като производител на качествени маркови продукти ние издаваме необвързващи ценови препоръки за нашите уреди. Въпреки това ние не влияем по никакъв начин върху цените на препродажбата на нашите търговци на дребно. Бихме искали да ви помолим да заличите цените в фактурата (например с молив), преди да ни изпратите електронно копие на фактурата си.

 5. Изплащане на Премията

 • При грешки в банковите данни на участника, той няма право на повторен банков превод.
 • Правото на изплащане на Премията не е прехвърляемо. Изключва се изплащане в брой или в непарични средства.

 6. Потребителско име

 • Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 • Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.
 • Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

 7. Защита на лични данни

 • Преди да попълните регистрационната форма за участие в промоцията, следва да се запознаете с информацията, предоставена тук.
 • За да участвате в промоцията следва да сте изразил изрично съгласие предоставените от Вас данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора и от Агенцията.
 • Телефонният номер ще бъде използван само при евентуални въпроси в рамките на Промоцията (напр. при проблеми с възстановяване на част от покупната цена.
 • Всеки Участник има право да заяви промяна на данните на профила си или неговото заличаване.
 • Организаторът като администратор на личните Ви данни, както и Агенцията като обработващ на тези данни се задължават да ги обработват в съответствие Регламент (ЕС)

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и в съответствие с българския Закон за защита на личните данни.

 • Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на Участниците, за промоции, организиране на томболи и за статистически цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено преди попълване на регистрационната форма за участие.
 • Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в промоцията и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното съгласие на Участника;
  • информацията е изискана от държавни органи в изпълнение на задължение на Организатора, установено в нормативен акт и при спазване на законово установените процедури;
  • други, посочени в закона случаи.
 1. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност да оттегля съгласието си във връзка с обработването на личните си данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие преди неговото оттегляне.
 • В случай, че Организаторът реши да обработва предоставените от Участника лични данни за цели, различни от тези, за които са събрани, той се задължава да го информира за тази друга цел.

 9. Други

 • Организаторът си запазва правото да променя, допълва или прекратява предсрочно тази Промоция без предварително известие и без промяна на Премията.
 • За всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

ПРОМОЦИЯ BOSCH CashВack-премия до 30.06.2019 (4)

 

Уважаеми клиенти,

Тека България Ви подарява допълнителни 2 години гаранция за всеки закупен електроуред до 30.09.2019 г. от дистрибуторската мрежа. По този начин Вие получавате 5 години гаранция за Вашия нов електроуред.

За да получите допълнителната гаранция, е необходимо да регистрирате уреда си до 30 дни от закупуването му.

Регистрацията може да се извърши чрез:

- на телефона : 0700 10 218 – национален телефон за цялата страна

- на линк: http://bgs.bg/teka1/promoadd.php

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

Условия:

 

1) Допълнителната гаранция e валидна на територията на Република България.

 

2) Предоставената допълнителна гаранция не променя Вашите права по закон .

 

3) За да получите допълнителната гаранция от 2 години, трябва да регистрирате закупения уред на http://bgs.bg/teka1/promoadd.php или да се обадите на национален телефон 0700 10 218.

 

4) Данните, които трябва да предоставите са: дата и търговски обект на закупуване, вида на уреда и неговия сериен номер. Серийният номер започва с SN и се намира на продуктовия стикер върху уреда, както и на стикера, поставен на кашона.

 

5) Когато регистрирате успешно Вашия уред, системата ще Ви генерира сертификат с индивидуален номер, който Вие трябва да запишете на гаранционната карта или да принтирате и прикачите към гаранционната форма.

 

6) Допълнителната Гаранция се признава при предоставяне на индивидуалния генериран код от системата за регистрация и платежен документ за покупката.

 

7) При загуба на гаранционна карта или идентификационен код е необходимо да се обадите на тел: 0700 10 218 и да предоставите серийния номер. Оставащия период на Вашата гаранция можете да проверите на телефон: 0700 10 218, като предоставите серийния номер на уреда.

 

8) Допълнителната гаранция се покрива от същите условия, както и в оригиналната гаранционна карта, придружаваща уреда.

 

Всеки продукт може да се регистрира само веднъж.

ПРОМОЦИЯ TEKA - 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ на всички електроуреди до 30.09.2019 (209)

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА ТУК

 

winksmileysmileysmileysmiley

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРОДУКТ ТУК

ЮТИИ С ПАРЕН ГЕНЕРАТОР PHILIPS с 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.12.2019 (15)

Акцията с удължена гаранция 5 години на избрани модели хладилници Gorenje, е валидна в периода 01.04-31.08.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Пълни условия и задължителна регистрация на www.gorenje.bg.

УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ХЛАДИЛНИЦИ GORENJE ДО 31.08.2019 (19)

 

Gorenje доставя висококачествени уреди вече 70 години и подарява 70 подаръка и допълнителни 2 големи награди. Купи уред Gorenje в периода 01.05-30.09.2019, регистрирай го до 07.10.2019 и участвай за един от чудесните подаръци!!!

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Регистрирайте своята покупка, като попълните и изпратите формуляр - ТУК

 

КУПИ УРЕД И ВЗЕМИ ПОДАРЪК ОТ GORENJE до 30.09.2019 (62)

Купете прахосмукачка Rowenta Silence Force, Rowenta X-Trem Power или Rowenta X-Trem Power Cyclonic от 01.01.2019 г. до 31.01.2020 г. и вземете 5 години гаранция*, като регистрирате уреда на www.udaljenagarancia.rowenta.bg до 31.01.2020 г. Вижте пълните Правила и условия на кампанията тук.

 

*Гаранцията от 5 г. представлява удължаване с 3 г. на стандартната търговска гаранция от 2 г. и важи само на територията на България за следните модели прахосмукачки Rowenta: RO63xx, RO64xx, RO68xx, RO69xx, RO72xx, RO73xx, RO74xx, RO76xx, RO77xx и RO83xx, закупени в периода 01.01.2019 г. - 31.01.2020 г. от Технополис, Техномаркет, Зора, Техмарт, Метро, дистрибуторската мрежа на Поликомп и eMAG, и регистрирани на www.udaljenagarancia.rowenta.bg до 31.01.2020 г. Повече информация - от търговските консултанти и на www.udaljenagarancia.rowenta.bg

 

Вижте моделите прахосмукачки, участващи в промоцията ТУК.

 

ПРОМОЦИЯ ROWENTA - ПРАХОСМУКАЧКИ С 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ до 31.01.2020 (21)

БНП Париба Лични Финанси предлага достъпен потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане.

Условия на предложението: Без лихва на 6 или 12 равни вноски, чрез използване на функционалността покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит, чрез откриване или използване на кредитна карта от нас. Предложението важи за съответно обозначените стоки в магазина и сайта www.techno-shop.bg

ЗА 6 МЕСЕЦА:

 • ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР LIEBHERR CNEL 4313
 • ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР LIEBHERR CN 4313

ЗА 12 МЕСЕЦА:

 • ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯТА

 

Посочените вноски се запазват само при коректно и навременно изплащане. За всяка допълнителна трансакция, неизпълнение на договора при активирана кредитна карта важат ГЛП, такси, ГПР, съгласно Договора за револвиращ кредит.

Срок на промоцията: от 16.06.2019 г.

0% ЛИХВА НА ИЗБРАНИ СТОКИ с БНП Париба (132)

5-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ НА LG

Направете живота си по-лесен

 

с безплатна 5-годишна гаранция на избрани хладилници LG

 

Ние от LG се гордеем с качеството и издръжливосттана нашите продукти, както и с предоставянето на иновативни решения за подобряване на вашето ежедневие.

 

Ние знаем също, че надеждността и спокойствието са от значение за нашите клиенти, ето защо въведохме нова ексклузивна промоция на 5-годишна гаранция на избрани хладилници.

 

За да активирате своята удължена гаранция, ви молим в срок от 60 дни от покупката да създадете LG акаунт в нашия сайт, след това да регистрирате продукта си и да качите документа си за покупка (копие на фактурата), за да завършите своето заявление. Ако вече имате LG акаунт, просто регистрирайте своя продукт както обикновено и в срок от 60 дни качете документа си за покупка.*

Имайте предвид, че удължената гаранция не се отбелязва в акаунта ви незабавно. Не се тревожете, това е така, защото обработването на заявката отнема известно време.

 

След като извършите стъпките по-горе, ние ще проверим дали всички данни са правилни (може да се наложи да се свържем с вас за потвърждение на някои данни.)

Вашата удължена гаранция след това се обработва ръчно и накрая ще получите потвърдителен имейл за вашата ексклузивна безплатна удължена 5-годишна гаранция.

Бъдете спокойни, тъй като вашата стандартна двугодишна гаранция е в сила, докато се извършва тази обработка.

 

Започнете с щракване върху „Регистрирайте своя продукт“ по-долу


*Продуктите трябва да бъдат закупени в периода между 1 май - 31 август 2019.

 

Завършването на процеса може да отнеме до един месец. Удълженият гаранционен период няма да се показва във вашия акаунт/раздела за регистрирани продукти: но бъдете спокойни, след получаване на писменото потвърждение удължената гаранция става активна.

   

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ХЛАДИЛНИЦИ LG ДО 31.08.2019 (15)

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ НА ПОДБРАНИ ПРОДУКТИ SINGER до 30,06,2019

Промоция Singer 30.06.2019 (15)

За нас е удоволствие да ВИ информираме,че по случай 32 годишнината на  ЕЛДОМИНВЕСТ,през месец юни ще предоставим подарък на нашите клиенти-лимитирана серия с 6 години пълна гаранция.В серията ще бъдат включени топ-моделите енергоспестяващи бойлери ЕЛДОМ за монтаж на стена:

ЕЛДОМ 50 литра (модел WV05039); 

 

ЕЛДОМ 80 литра,с аноден тестер(WV08039A); 

ЕЛДОМ 80 литра,неръждаем (WV08039I)

 

ПРОМОЦИЯ ЕЛДОМ +6 години гаранция на избрани продукти- 30.06.2019 (3)

В РАМКИТЕ НА НАШАТА ПРОМОЦИЯ "5 ГОДИНИ ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА" ГАРАНЦИОННИЯТ ПЕРИОД Е УДЪЛЖЕН НА 5 ГОДИНИ ЗА 2018 И 2019 UHD LED МОДЕЛИ, ЗАКУПЕНИ В ПЕРИОДА 15.06.2019-31.07.2019Г.

Ако закупите 2018 и 2019 LG UHD 4K LED TV в периода от 15.06.2019 г. до 31.07.2019 г., имате право на 5 години грижа за вашия продукт, след като сте се регистрирали.

Вашата регистрация трябва да бъде направена на сайта на www.lg.com/bg в рамките на 30 дни след покупката. За ваша сигурност можете да свалите от сайта и Условията на промоцията и да ги съхранявате с гаранционната карта.
 

Моля, внимателно изберете вашия продукт (UHD 4K LED TV)
Моля, проверете верността на въведените данни (може да е възможно потвърждение на въведената информация).
Веднъж потвърдена, информацията ще бъде обработена и ще получите 5 години удължена грижа за клиента.

LG ТЕЛЕВИЗОРИ с гаранция от 5 години (36)

ПРОМОЦИЯ LIEBHERR - ПРОМО ЦЕНИ + 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ през ЮЛИ

LIEBHERR 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПОДБРАНИ УРЕДИ до 20.07.2019 (13)

Филтри
«1»
Страница 1 от 1
«1»

ИНФОРМАЦИЯ

          

 

        

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

       

Посетете Techno-shop.bg в ShopMania